• Kindlustusakti koostamine

    Teie seadmega juhtus õnnetus või kahjujuhtum? Teeme seadmele defekteerimisakti, mis on vajalik kindlustusele remondi hüvitamiseks. Kindlustusfirmad sageli aktsepteerivad meiepoolset nutiseadmele tekkinud kahju hindamist. Teeme kahjuhindamise akti meie esinduses ning edasi hoolitseme juba meie remonttöö või seadme vahetamise eest!

  • VALMIB KIIRELT

    Koostame defekteerimisakti 48h jooksul.