Kindlustusakti koostamine

Teie seadmega juhtus õnnetus või kahjujuhtum? Teeme seadmele defekteerimisakti, mis on vajalik kindlustusele remondi hüvitamiseks. Kindlustusfirmad sageli aktsepteerivad meiepoolset nutiseadmele tekkinud kahju hindamist. Teeme kahju hindamise akti meie esinduses ning edasi hoolitseme juba meie remonttöö või seadme vahetamise eest!

Asendustelefon

Tihti saame pakkuda hooldustöö ajaks asendustelefoni.

Kiire koostamine

Koostame akti kiiresti ning korrektselt.

Andmed

Säilitame võimalusel seadme andmed

Digitaalselt

Kindlustuse jaoks dokument edastatakse e-mailile ning see tuleb edasi saata kahjuhaldurile.

iPhone, iMac ja MacBook

Pakume Apple seadmetele ametlikke varuosasid ja seadmevahetusi.