Kindlustusakti koostamine

Teie seadmega juhtus õnnetus või kahjujuhtum? Teeme seadmele defekteerimisakti, mis on vajalik kindlustusele remondi hüvitamiseks. Kindlustusfirmad sageli aktsepteerivad meiepoolset nutiseadmele tekkinud kahju hindamist. Teeme kahju hindamise akti meie esinduses ning edasi hoolitseme juba meie remonttöö või seadme vahetamise eest!